Jinjoo Yoo Trio

jinjooyoo.com

Jinjoo Yoo, piano
Ki-hong Jang, guitar
Luca Rosenfeld, bass

January 9
Open Mic Night
January 10
David Yee