Jinjoo Yoo Trio

Jinjoo Yoo, piano
Ki-hong Jang, guitar
Luca Rosenfeld, bass